ABOUT THE RICE
The New Era of Saphankwai
วิถีชีวิตใหม่ที่สะพานควาย
Scroll Down
ทุ่งนาที่เหลืองอร่ามด้วยรวงข้าวสีทองสุดลูกหูลูกตา คือภาพความอุดมสมบูรณ์ในอดีตของย่านที่เคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ แห่งกรุงเทพฯ ที่ในปัจจุบันถูกขนานนามว่า ‘สะพานควาย’ ...ชื่อที่มาจากวิถีชีวิตของชาวนาในอดีตที่ผูกพันกับสัตว์เกษตรกรรมชนิดนี้ จนกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่หยั่งรากลึกลงในพื้นที่

แต่ก่อนที่จะมาเป็นสะพานควาย บริเวณนี้เคยถูกเรียกว่า ‘ทุ่งศุภราช’ อันเป็นชื่อเรียกที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของย่านที่เพียบพร้อมไปด้วยปัจจัยในการหล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้งอกงาม ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ ไปจนถึงความสะดวกของการคมนาคมจากถนนสายใหม่ที่พาดผ่านพื้นที่ จนกล่าวได้ว่า ที่นี่คือพื้นที่แห่งการปลูกชีวิตอันรุ่มรวยมาตั้งแต่อดีต

ด้วยวิถีชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ที่ฝังแน่นอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ The Rice จึงยังคงตั้งใจสานต่อวิถีชีวิตการเติบโตอย่างรุ่งโรจน์ ให้ยังคงอยู่บนพื้นที่ทุ่งศภราช หรือสะพานควายในปัจจุบันต่อไป พร้อมทั้งต่อยอดไปสู่วิถีชีวิตแห่งสะพานควายในอนาคตที่มีความงอกงามเป็นรากฐาน และมีผลิตผลเป็นความสำเร็จของทุก ๆ ชีวิต
OVERVIEW
เป็นอาคารสำนักงาน 26 ชั้นที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน ประกอบด้วยพื้นที่ห้างสรรพสินค้า 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนฟู้ดคอร์ทและโซนไลฟ์สไตล์ที่ครบครันด้วยร้านค้าและร้านอาหารชั้นนำบนพื้นที่รวม 5,000 ตร.ม. พร้อมด้วยพื้นที่สำนักงาน 22 ชั้นที่แทรกด้วยพื้นที่ Co-working Space และสวนพักผ่อนหย่อนใจกว้างขวาง
VISION
Rich Life Cultivate
ชีวิตที่งอกเงยบนโลเคชั่น
อันงอกงาม
‘ข้าว’ คือพื้นฐานชีวิตของสังคมไทยที่ไม่เพียงมีคุณค่าในฐานะอาหารหลักที่เลี้ยงปากท้องของคนไทยเท่านั้น แต่ ‘ข้าว’ ยังหยั่งรากลึกเป็นฐานรากของสังคมไทย เพราะทุกขั้นตอนกว่าจะมาเป็นเมล็ดข้าวให้ได้เก็บกิน ตั้งแต่การ หว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนผืนดิน ช่วงเวลานานแรมปีในการเฝ้ารอต้นข้าวเติบโตไปจนถึงการเก็บเกี่ยว ล้วนก่อเกิด เป็นประเพณีและวิถีชีวิตที่กลายมาเป็นวัฒนธรรมอันรุ่มรวยของคนไทย

เพราะเล็งเห็นว่าชีวิตของคนไทยหมุนเวียนไปพร้อมกับการเติบโตของข้าว ยิ่งข้าวงอกงาม ชีวิตคนไทยยิ่ง งอกเงย โครงการ The Rice จึงถูกสร้างขึ้นบนความตั้งใจที่จะเป็นพื้นที่แห่งความหลากหลาย ณ ใจกลาง กรุงเทพฯ ที่เพียบพร้อมด้วยปัจจัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างรุ่มรวยของทุกชีวิต รวม ถึงการใส่ใจในทุกช่วงเวลาของทุกกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่นี่ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เพื่อให้ทุกเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จ ได้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์จนสำเร็จเก็บเกี่ยวได้
STORY OF ARCHITECTURE
ศรีศุภราช ความฝันใครให้เป็นจริง
โดย คุณตาวิเชียร กลิ่นสุคนธ์
THE RICE
รูปลักษณ์ภายนอก
การสร้างอาคารศรีศุภราชตรงหัวมุมสี่แยกสะพานควายใคร่จินตนาการ ให้เป็นทรงแก้วรูปโค้งเด่น 3 ด้านใส ภายในดีไซน์เห็นเป็นเส้นรวงข้าวสีทองประกายอร่าม ค่ำคืนต้องแสงไฟ รวงข้าวเยือกไหวดังต้นข้าวต้องลม

กอรวงข้าวสร้างเฉพาะตรงสี่แยก ติดต่อกับรูปลักษณ์ทุกด้านแล้วแต่สถาปนิกและผู้เป็นเจ้าของจะช่วยกัน ระดมความคิดว่าจะควรเป็นอย่างไรและให้ถูกต้องเทศบัญญัติสร้างได้และให้สูงที่สุด เนื้อที่มากที่สุดที่ เทศบัญญัติให้อนุญาติให้สร้างได้ ขอให้ลูกหลานทุกคนซึ่งเป็นเจ้าของกันอยู่แล้วระดมสมองอันอัจฉริยะของตน ที่แตกต่างกันให้ร่วมเป็นอณู ให้สถาปนิกรู้จักเจ้าของคือใครต้องการใช้อาคารเพื่อการใดบ้าง สร้างกำเนิดให้ อาคารมีจิตวิญญาณอย่างไร สถาปนิกจะได้นิรมิตความงดงามตามผู้เป็นเจ้าของได้ง่าย รูปทรงตามความฝันเฉพาะของประธาน มุ่งประสงค์ให้อาคารหัวมุมสะพานควายเป็น เอกลักษณ์ที่เหนือกว่าใครทั้ง 4 แยก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

รูปหัวมุมสะพานควายออกเป็นสัญญลักษณ์ รวงข้าวสีทอง สัญญลักษณ์ของ ทุ่งนาศุภราช พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้ผลิตผลงอกงามและรสชาติอร่อย อาหารหลักอันโอชะ กินกันประจำวันของชาวเมืองหลวงสยามประเทศ เป็นของขวัญ ของชำร่วยแลกเปลี่ยนกันและเป็นสินค้าค้าขาย ในตลาดและส่งออกเป็นสินค้าที่ให้รายได้สูงสุดของประเทศและปริมาณสุงสุดของโลก ตามคตินิมิตต์ หมายความว่าทุ่งกว้างแห่งพระอินทร์เสด็จแปลงกายทรงหลังวัวศุราช เพื่อเป็นทุ่งศักดิ์สิทธิ์และงดงาม
SAPHANKWAI
สะพานควายอยู่ไหน
ทุ่งรวงทองอู่ข้าวอู่น้ำอันสมบูรณ์กว้างใหญ่ไพศาลของกรุงเทพมหานคร ไม่มีที่ไหนเกินกว่า “ทุ่งศุภราช” อยู่ทิศเหนือของ “ทุ่งพญาไท” ระหว่างคลองสามเสน กับคลองบางซื่อ มีคลองศุภราชอยู่กึ่งกลาง คลองศุภราชปากคลองเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ติดกับวัดจันทร์สโมสรหรือโรงเบียร์บุญรอดขณะนี้ กระจายน้ำให้ชาวนาทุ่งศุภราช ทุ่งศุภราชจึงเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ จากกระแสธารทั้งสามปัจจุบันคลองศุภราชได้แปรสภาพเป็น “ซอยศุภราช ซอยเสนาร่วม” กับอีกหลายชื่อและหายไปบางตอน

ในอดีตชาวนาใช้ควายเป็นเครื่องมือในการผลิต “นายฮ้อย” กับชาวนาจึงอยู่คู่กันเสมอ เมื่อถึงฤดูแล้งว่างนา นายฮ้อยจากอิสานก็ต้อนควายมาขายให้ชาวนาเลือกซื้อไว้ทำนา ตัวไหนแก่เกินงานก็รอพ่อค้าโรงเชือดซึ่งอยู่ที่ถนนตกมาซื้อไปฆ่า บริเวณทุ่งว่างชานเมืองข้างคลองบางซื่อด้านใต้ฟากตะวันออกของถนนพหลโยธิน หน้าแล้งจึงเต็มไปด้วยฝูงควายของนายฮ้อย ขณะนั้นฟากตะวันตกของถนนพหลโยธินมีถนนปฏิพัทธ์ตัดมาเชื่อมกับถนนพหลโยธิน มีบ้านเรือนมากแล้ว เนื่องจากข้างถนนพหลโยธินมีคูน้ำส่งน้ำจากคลองบางซื่อขวางสามแยกถนนปฏิพัทธ์ กับ ถนนพหลโยธิน จึงทำสะพานให้ควายเดินข้าม โดยใช้ไม้พาดให้ควายข้ามคูส่งน้ำเข้าถนนปฏิพัทธ์ ต่างก็เรียกขานกันว่า “สะพานควาย” ในธุรกิจซื้อขายควายของนายฮ้อยกับชาวนา และพ่อค้าโรงฆ่าได้ข้ามไปมากันได้สะดวก ขณะนั้นรถยนต์ยังมีน้อย
เมื่อมีบ้านเรือนหนาแน่นมากขึ้น มีรถโดยสาร และรถบรรทุก จำเป็นต้องผ่านถนนปฏิพัทธ์กับถนนพหลโยธิน ไม้พาดคลองส่งน้ำจึงเปลี่ยนเป็นสะพานไม้แทน และต่อมาก็เปลี่ยนเป็นสะพานคอนกรีตถาวร ชื่อ “สะพานควาย” เลยเรียกขานกันจนบัดนี้ ส่วนตึกศรีศุภราชมีที่มาดังนี้ คือกว่า 48 ปีแล้ว ที่คุณวิเชียร กลิ่นสุคนธ์ เจ้าของที่ดินติดสามแยกสะพานควายได้สร้างตลาดขึ้น ใคร่จะเปลี่ยนชื่อสะพานควายเป็นนวัตกรรมใหม่ ได้ปรึกษากับหลวงบุณยมานพ หรือ “แสงทอง” ว่าจะใช้ชื่ออะไรแทนท่านก็คิดชื่อที่มีความหมายเช่นเดียวกัน คือ “ยมพาหนะ” คือควายซึ่งเป็นพาหนะของพระยม นายวิเชียร กลิ่นสุคนธ์เห็นว่าชื่อนี้น่ากลัวกว่าเดิม จึงเพียรพยายามใหม่ไปพบ พลเรือตรีหลวงสุวิญาน อดีต ผอ.รพ.ทหารเรือซึ่งเป็นโหรใหญ่ ท่านก็ศึกษาว่า ทุ่งศุภราช ซึ่งหมายถึงทุ่งโคศุภราช ก็ควรคงนามอันเป็นมงคลนี้ไว้โดยให้ตั้งชื่อตลาดนี้ว่า “ตลาดศรีศุภราช” หรือศรีศุภราชอาเขตมีประวัติจากท้องถิ่นมิให้เลือนหายไป และให้ตำนาน “สะพานควาย” ย่านธุรกิจการเกษตรชานเมืองในอดีตของเขตพญาไท ปรากฏในความทรงจำตลอดไป

จากบันทึกความทรงจาของนายวิเชียร กลิ่นสุคนธ์ อดีตสจ.กรุงเทพมหานคร ส.ส.พระนครศรีอยุธยา และเจ้าของตลาดศรีศุภราช หรือศรีศุภราชอาเขต นายฮ้อย คือ นายทุนเข้าของต้อนควายขายต่างแดน
Download Brochure Office Download Brochure Retail
เว็บมีการใช้ข้อมูลคุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานให้กับคุณ การปิดข้อความนี้ลง จะถือว่าคุณยอมรับ การใช้งานคุกกี้
ศูนย์การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่อนุญาตให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้
อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม
การตั้งค่าคุกกี้
 • คุกกี้จำเป็น
  คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อใช้สำหรับการเปิดและการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท มีหน้าที่หลักคือ ตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอการบริการของผู้ใช้บริการ เช่น การเข้าสู่ระบบ การกรอกข้อมูลหรือแบบฟอร์ม รวมไปถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เป็นต้น โปรดทราบว่าหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้จำเป็นเหล่านี้อาจจะทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราบางส่วนได้
 • คุกกี้การใช้งาน
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับสนับสนุนการทำงานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท อีกทั้งช่วยในการปรับแต่งหน้าต่าง ๆ ให้เหมาะกับผู้ใช้บริการ เช่น การสนทนาต่าง ๆ โปรดทราบว่าหากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้ใช้งานเหล่านี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราบางส่วนได้
 • คุกกี้ประสิทธิภาพ
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับการนับจำนวนครั้งในการเข้าใช้บริการในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท และยังบันทึกเกี่ยวกับที่มาของการเข้าใช้บริการหรือเยี่ยมชมด้วย แต่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้รวมกันจึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ทั้งนี้เพื่อให้เราได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความนิยมในการเข้าใช้บริการในหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นต่อไป หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประสิทธิภาพเหล่านี้จะทำให้เราไม่ทราบว่าท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราเมื่อใด
 • คุกกี้โซเชียลมีเดีย
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับสนับสนุนการที่ผู้ใช้บริการจะแบ่งปันเนื้อหาและข้อมูลกับผู้อื่นในเครือข่ายของท่านคุกกี้เหล่านี้จะทำการติดตามเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่น ๆ และเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่านไว้เพื่อแสดงผลในการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเข้าชม หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้โซเชียลมีเดียเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถใช้งานหรือเยี่ยมชมเครื่องมือการแบ่งปันนี้ได้
 • คุกกี้กำหนดเป้าหมาย
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับการสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของผู้ใช้บริการ และทำการแสดงผลเฉพาะโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่านบนเว็บไซต์อื่น ๆ ตามแต่ละเบราว์เซอร์และเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ หากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้กำหนดเป้าหมายเหล่านี้ ท่านจะไม่เห็นโฆษณาดังกล่าว
 • คุกกี้สถิติ
  คุกกี้ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท โดยข้อมูลส่วนนี้ประกอบไปด้วยหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้บริการหรือเยี่ยมชม ลิงค์ (Link) ถ้าท่านเลือกคลิก ระยะเวลาการเข้าชมในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ ทั้งนี้ทางบริษัทจะได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อทำให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการตลาดหรือการโฆษณา และจะไม่เปิดเผยกับบุคคลที่สามแต่อย่างใด